Strategie marketingowe dla MŚP

Co?

Pomagamy przekuć marketing, który nie działa w skuteczne narzędzie prosprzedażowe. Dzięki naszemu kilkunastoletniemu doświadczeniu w marketingu i sprzedaży w branżach usługowych i przemysłowych wiemy, co zazwyczaj w firmowych marketingach nie działa i wiemy też, jak to zmienić. Dzięki dokładnemu poznaniu specyfiki biznesu klienta (oczywiście po podpisaniu umowy o poufności) tworzymy dostosowaną do niego i posiadanych zasobów strategię marketingową, która zawiera wyłącznie przemyślane przekazy i dopasowane do grup docelowych narzędzia komunikacji. Pomagamy też tę strategię wdrożyć i monitorujemy na bieżąco wyniki prowadzonych działań.

Komu?

Pracujemy z firmami z sektora MŚP (małymi i średnimi, lub prościej – takimi, które zatrudniają powyżej 10 osób), które mają wyzwania związane z marketingiem, takie jak: brak efektów, brak kadr w dziale marketingu, potrzeba zmiany komunikacji w związku ze zmianą modelu biznesowego, kanałów sprzedaży, grup docelowych, wejściem na rynki zagraniczne. Pomagamy też firmom w pełnym rebrandingu marki i w procesach sukcesji. 

Jak?

Proces strategicznego planowania marketingu:

  • audyt dotychczasowych działań, w którym katalogujemy dotychczasowe narzędzia komunikacji, online i offline, weryfikujemy ich zasadność i skuteczność
  • warsztaty strategiczne z zespołem złożonym z osób zaangażowanych w proces tworzenia wartości w firmie (nie tylko zarząd firmy i marketing, ale też osoby ze sprzedaży, produkcji, logistyki i inne, które mogą wnieść cenny wkład do pracy warsztatowej). Na warsztatach wypracowujemy cele biznesowe i marketingowe firmy, portretujemy grupy docelowe komunikacji i pracujemy nad unikalną wartością marki, którą będziemy komunikować odbiorcom. Często, wobec braku aktualnego planu na rozwój biznesu zaczynamy od jego stworzenia, bo marketing powinien być dopisany do biznesu. Korzystamy w wielu narzędzi analizy strategicznej, jak SWOT, PESTEL, APA, archetypy marki, Business Model Canvas czy archetypy marki. Nie musisz ich znać – od ich skutecznego zastosowania w Twojej firmie jesteśmy my.
  • analiza konkurencji i otoczenia rynkowego, w jakim znajduje się Twoja firma. W razie konieczności przeprowadzamy też badania Twoich klientów / partnerów biznesowych / pracowników (zależnie od potrzeb) w formie wywiadów pogłębionych, ankietowych, grupowych lub prowadzimy desk research wszystkich materiałów dostępnych w sieci. Dokładnie prześwietlamy konkurencję, aby wyłuskać zarówno jej grzechy, jak i dobre praktyki komunikacyjne, którymi warto się zainspirować.
  • strategia komunikacji marki  – dokument, który zawiera konkretne przekazy, opisuje dokładnie proponowane narzędzia marketingowe wraz z opisem ich wdrożenia oraz zawiera szereg wskazówek do skutecznego wdrożenia. Zakończona jest harmonogramem wdrożenia, z dopisanymi KPI i prognozowanym budżetem, aby klient miał od samego początku pełną wiedzę i kontrolę nad całym procesem.

Wdrażanie strategii:

Zależnie od tego, czy klient posiada dział marketingu czy nie proponujemy 3 modele wdrożenia:

  • Naucz mnie – szkolimy wskazanego przez klienta pracownika ze skutecznego zastosowania kluczowych narzędzi komunikacji, zawartych w strategii i umawiamy się na cykliczne konsultacje w zakresie ich ewaluacji;
  • Zrób ze mną – dzielimy się z firmowym działem marketingu wynikającymi ze strategii zadaniami do wykonania i wspieramy Twoich pracowników w tych obszarach komunikacji, w których tego wsparcia potrzebują;
  • Zrób za mnie – pełny outsourcing działu marketingu; jesteśmy zewnętrznym działem marketingu dla tych firm, które nie posiadają takowych w swojej strukturze organizacyjnej.

Dlaczego?

Marketing w większości firm prowadzony jest w sposób nieprzemyślany, adhocowy i w oderwaniu od celów biznesowych. I tak, zamiast być inwestycją o określonej stopie zwrotu staje się tylko kosztem, który jest ponoszony latami i zamiast wzrostu generuje tylko frustrację. Dzięki poznaniu biznesu i kierunku jego dalszego rozwoju możemy dobrać tylko te narzędzia marketingowe, które będą wspierały osiągnięcie celów, a nie będą tylko „przepalonym” wydatkiem.

Po co?

Reklama dźwignią handlu – jesteśmy po to, aby tak rzeczywiście było, czyli aby skalować i rozwijać firmę dzięki skutecznie używanym narzędziom marketingowym, które przełożą się na konkretne cele, niezależnie od tego, czy będą one zdefiniowane jako wzrost sprzedaży krajowej, eksportowej, repozycjonowanie na rynku, wejście z nowym produktem w nowy segment rynku czy rozszerzenie kategorii odbiorców.

Zaufali nam

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Case Consulting | Projekt i wykonanie: HEDEA